Sự kiện Talkshow TP. HCM 24/08/2017


Vietcorp tổ chức sự kiện Talkshow về Cloud Computing và Công nghệ lưu trữ NAS tại Cafe Trung Nguyên Cách Mạng Tháng 8, Quận 10, Tp HCM ngày 24/08/2017. Sự kiện chia sẽ về công nghệ Cloud Computing và công nghệ lưu trữ NAS. Với sự ra mắt của 2 dòng sản phẩm mới vCloudPoint V1 Zero Client, NComputing RX300 Thin Client & sự kết […]

Read More