Sự kiện ICTShow TP. HCM 26/07/2018


Tại sự kiện Vietcorp đã giới thiệu về các giải pháp liên quan đến thiết bị Zero/Thin Client và các giải pháp lưu trữ với NAS Asustor, Vietcorp xin tổng hợp lại những nội dung chính ở bên dưới 1. vCloudPoint đem đến giải pháp thay thế máy tính văn phòng giúp tiết kiệm • 70% chi phí đầu tư.• 90% chi phí nâng cấp […]

Read More