Giải pháp chia sẽ máy tính vCloudPoint sử dụng công nghệ remote desktop cho phép nhiều người dùng chia sẻ tài nguyên 1 máy tính hoặc máy chủ cho nhiều người sử dụng. Giải pháp chia sẽ máy tính vCloudPoint là giải pháp tiết kiệm với chi phí đầu tư chỉ bằng 1 phần so với chi phí đầu tư PC truyền thống.

Xem thêm chi tiết Giải pháp chia sẻ máy tính vCloudPoint và Giải pháp ảo hóa vCloudPoint VDI

Giải pháp PC truyền thống
Mỗi user sử dụng 1 máy tính cùng kết nối với máy chủ.

Giải pháp chia sẻ máy tính vCloudPoint
Mỗi user sử dụng 1 thiết bị vCloudPoint cùng kết nối với máy chủ

Bảng so sánh chi phí triển khai 30 PC truyền thống cấu hình Core i3 sử dụng ứng dụng Office, Web so với 30 thiết bị vCloudPoint Zero Client có cấu hình user tương đương

Máy tính PC truyền thống Thiết bị vCloudPoint Tiết kiệm
Chi phí đầu tư
Thời gian triển khai
Chi phí vận hành
Chi phí nâng cấp
Chi phí bảo trì
Mức tiêu thụ điện năng 110W 5W 95%
Diện tích sử dụng

Khách hàng sử dụng vCloudPoint

Hình ảnh triển khai vCloudPoint

Hình ảnh vCloudPoint triển khai trong trường học:
Lớp học vi tính, ngoại ngữ, phòng Lab, thư viện và văn phòng

Hình ảnh vCloudPoint triển khai trong nhà máy: Chuyền sản xuất, khu vực văn phòng

Hình ảnh vCloudPoint triển khai trong văn phòng

Hình ảnh vCloudPoint triển khai trong call center

Hình ảnh vCloudPoint triển khai trong ngành y tế

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN