Sự kiện Vietnam ICTCOMM 7/6/2017


Sự kiện VIETNAM ICT COMM diễn ra 3 ngày từ ngày 7 tháng 6 đến ngày 9 tháng 6 năm 2017 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. vCloudPoint tham dự VIETNAM ICT COMM và giới thiệu Giải pháp Chia sẻ Máy tính Doanh nghiệp Thế hệ kế tiếp. Địa điểm triển lãm: Trung tâm […]

Read More