Sự kiện Talkshow TP. HCM 28/09/2017


Vietcorp tổ chức sự kiện Talkshow về Cloud Computing và Công nghệ lưu trữ NAS diển ra tại Cafe Trung Nguyên Cách Mạng Tháng 8, Quận 10, Tp HCM ngày 28/09/2017 Với sự ra mắt của 2 dòng sản phẩm mới vCloudPoint V1 Zero Client, NComputing RX300 Thin Client & sự kết hợp của 3 thương hiệu Centerm, Asustor & Seagate, mang đến những chia […]

Read More

Sự kiện Talkshow TP. HCM 24/08/2017


Vietcorp tổ chức sự kiện Talkshow về Cloud Computing và Công nghệ lưu trữ NAS tại Cafe Trung Nguyên Cách Mạng Tháng 8, Quận 10, Tp HCM ngày 24/08/2017. Sự kiện chia sẽ về công nghệ Cloud Computing và công nghệ lưu trữ NAS. Với sự ra mắt của 2 dòng sản phẩm mới vCloudPoint V1 Zero Client, NComputing RX300 Thin Client & sự kết […]

Read More

Sự kiện Talkshow TP. HCM 26/07/2017


Vietcorp tổ chức sự kiện Talkshow về Cloud Computing và Công nghệ lưu trữ NAS tại Cafe Trung Nguyên Cách Mạng Tháng 8, Quận 10, Tp HCM ngày 26/07/2017 Với sự ra mắt của 2 dòng sản phẩm mới vCloudPoint V1 Zero Client, sự kiện mang đến những chia sẻ về Cloud PC, Thin Client & Lưu trữ đám mây, và những kiến thức hữu ích cho […]

Read More

Sự kiện Talkshow TP. HCM 16/06/2017


Vietcorp tổ chức sự kiện Talkshow về Cloud Computing và Công nghệ lưu trữ NAS tại Cafe Trung Nguyên Cách Mạng Tháng 8, Quận 10, Tp HCM ngày 16/06/2017 Với sự ra mắt dòng sản phẩm mới vCloudPoint V1 Zero Client, sự kiện mang đến những chia sẻ về Cloud PC, Thin Client & Lưu trữ đám mây, và những kiến thức hữu ích cho khách tham […]

Read More