Vietcorp đồng hành cùng quỹ học bổng chấp cánh những ước mơ CANUM 2017

Tiếp tục chuỗi hoạt động vì cộng đồng, Vietcorp đồng hành cùng các hoạt động của quỹ học bổng chấp cánh những ước mơ CANUM trong năm 2017

CANUM Quỹ học bổng chấp cánh nhũng ước mơ được thành lập 09/2011 với tiêu chí làm việc của Quỹ Học bổng CANUM là sẽ trao học bổng và nâng đỡ,
hỗ trợ cho TẤT CẢ các em HS,SV hiếu học – không phân biệt ĐỊA VỊ, TÔN GIÁO, hay thành tích học tập của các ứng viên. Bởi vì mọi em HS,SV đều có
quyền được đi học – có quyền được đến trường.

Vietcorp đồng hành cùng quỹ học bổng chấp cánh những ước mơ CANUM 2017

Vietcorp đối tác công nghệ thông tin, tích hợp và phân phối hệ thống Cloud Computing, Lưu trữ, An toàn an ninh của các hãng hàng đầu trên thế giới NComputing, vCloudPoint, Centerm, Asustor, Synology, Seagate, Monitor Anywhere, vMware, Citrix, Microsoft, Checkpoint, Trendmicro